Đắk Nông: Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Tính đến ngày 31/5/2022, Đắk Nông đã hoàn thành 100% Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đúng tiến độ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đại hội Đoàn xã Quảng Trực

Theo đó, 256/256 đơn vị cấp cơ sở thuộc 12 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 160 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đạt tỷ lệ 62,5%; 01 đơn vị bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm.

Để triển khai Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đoàn, chủ động xây dựng và ban hành sớm Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đến 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Thành lập 01 Tổ công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Tổ trưởng; phân công Ban Tổ chức Tỉnh đoàn làm thường trực giúp tổ công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; tổ chức lớp tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn chuyên trách từ cấp huyện đến cơ sở.

Đặc biệt, để tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh, trong tháng 01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đoàn phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức phát trực tuyến Đại hội điểm tới các điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh theo dõi, học tập, rút kinh nghiệm.

 

Ra mắt BCH khóa mới Chi đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh Đoàn

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm được cấp ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời. Các cấp ủy cơ sở và cấp huyện đã ban hành chỉ thị về chỉ đạo đại hội Đoàn nói chung và đại hội điểm nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội Đoàn. Đại hội được tổ chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị kịp thời, chu đáo; các nội dung văn kiện, nhân sự, tuyên truyền thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn và có sự vận dụng linh hoạt các điều kiện của địa phương.

Công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, nhất là bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Các hoạt động tuyên truyền diễn ra sôi nổi, phong phú trước, trong và sau đại hội; các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội phù hợp với điều kiện của địa phương. Công tác phục vụ Đại hội như trang trí, lễ tân, hậu cần, y tế chuẩn bị các nội dung liên quan được chuẩn bị chu đáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như chất lượng văn kiện một số đơn vị chưa cao; nội dung tham luận chưa sâu; quá trình điều hành Đại hội, tiến hành bầu cử còn sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm.

Thành công của Đại hội cấp cơ sở thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy các cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tỉnh Đoàn Đắk Nông