Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023: Trần Giáp Lương

(CTG) LĨNH VỰC: QUỐC PHÒNG

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023: Trần Giáp Lương ảnh 1

 

Họ và tên: Trần Giáp Lương

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Tày

Đơn vị: Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Yên Bái

Thành tích/Khen thưởng:

- Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái vì thành tích xuất sắc trong chiến dịch Hành quân xanh năm 2023.

- Giấy khen của Trường Sĩ quan Lục quân 1 dành tặng cá nhân đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022”.

- Giấy khen của Trường Sĩ quan Lục quân 1 dành tặng cá nhân đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021”.

Theo TPO