BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

 

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, với 100% phiếu bầu đồng ý. Trong phiên làm việc thứ 2, Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp thảo luận tại các diễn đàn diễn ra tại phiên thứ nhất, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư... nhiệm kỳ mới.

 

Cũng trong phiên làm việc thứ 2, BCH Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIII tuyên bố hết nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 40 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ra Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, gồm 12 đồng chí.

 

 

Hội nghị bầu đồng chí Vương Toàn Thu Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIII, tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, với 100% phiếu bầu đồng ý. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư... nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng bầu 3 Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng khóa XIV, gồm: đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, đồng chí Nguyễn Thị Thủy và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, cùng 100% phiếu bầu đồng ý. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Hải Phòng gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh – Phó Bí thư Thành Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn.

 

Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy

Năm sinh: 1986

Quê quán: Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

Lý luận Chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế biển; Thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải; Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế; Tiến sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải.

Quá trình công tác:

- 3/2008-10/2011: Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Đảng ủy viên, Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học Hải Phòng.

- 11/2011-3/2017: Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Thành Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hải Phòng; Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học

- 4/2017-17/5/2022: Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư và Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội Đồng đội thành phố; Phó Bí thư và Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy cơ quan Thành đoàn; Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố

- 18/5/2022: Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố.

- Tại Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng.

Nguồn TPO