Đưa nội dung về giáo dục lịch sử, văn hóa đất nước đến gần với thanh niên qua giải pháp số

(CTG) Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, một trong những giải pháp để tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận nhiều hơn đó là đưa được các nội dung về giáo dục lịch sử, văn hóa đất nước đến gần với thanh niên thông qua những giải pháp về số. Đây là nội dung được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trả lời tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" diễn ra chiều nay 17/3, tại Hà Nội.

Bạn Trần Thanh Tiến (Vĩnh Long), Nguyễn Minh Quân (Đồng Nai) và 12 bạn khác gửi câu hỏi về diễn đàn: Các anh, chị có thể chia sẻ những giải pháp để thanh thiếu nhi ngày nay có cơ hội được tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn nữa đến các giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng hiện nay?

Đưa nội dung về giáo dục lịch sử, văn hóa đất nước đến gần với thanh niên qua giải pháp số ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết

Trả lời câu hỏi này, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, đây là một nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII rất quan tâm, thảo luận, đưa ra giải pháp để đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với những kiến thức về lịch sử, văn hóa đất nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, một trong những giải pháp để tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận nhiều hơn đó là đưa được các nội dung về giáo dục lịch sử, văn hóa đất nước đến gần với thanh niên thông qua những giải pháp về số. Làm sao để hình thức gần gũi, dễ nhớ, dễ tiếp cận, dễ tham gia hơn là vấn đề cần quan tâm và đầu tư. Bằng tình yêu với văn hóa, lịch sử, các bạn trẻ không chỉ tiếp nhận thông tin mà đã từng bước sản xuất nội dung hiện đại, rất gần gũi về các kiến thức, nội dung về văn hóa, lịch sử dân tộc.

Trả lời thêm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, khi nhắc đến việc tiếp cận giá trị truyền thống, có 2 hình thức cơ bản: Trực tiếp và trực tuyến. Nếu tiếp cận trực tiếp thì chi phí cao hơn rất nhiều.

Đưa nội dung về giáo dục lịch sử, văn hóa đất nước đến gần với thanh niên qua giải pháp số ảnh 2

Hiện nay, hình thức các cấp bộ Đoàn đang làm để quảng bá văn hóa là giới thiệu di tích lịch sử, thành lập đội hình tình nguyện để giới thiệu, quảng bá văn hóa. Đã có một số cơ sở làm rất tốt việc này. Với giải pháp trực tuyến, cần làm mạnh mẽ hơn chuyện số hóa các di tích lịch sử, tổ chức các cuộc thi để lan truyền rộng rãi giá trị văn hóa.

Theo TP