Giúp người trẻ chủ động lĩnh hội giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc

(CTG) “Không chỉ đọc và hình dung, bạn trẻ cần chủ động khám phá, trải nghiệm để từ đó, những câu chuyện đẹp về giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc sẽ được họ kể lại một cách sinh động và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo", chị Vũ Thị Ngọc chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến "Tuổi trẻ Việt Nam - những câu chuyện đẹp".

Tự thân trải nghiệm và lĩnh hội giá trị văn hoá, lịch sử

Trong bối cảnh hiện đại, việc phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc đối với tuổi trẻ Việt Nam không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Chị Vũ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã không ngừng truyền cảm hứng và hướng dẫn các bạn trẻ hướng tới việc thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng qua việc tích cực chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về bản thân và cuộc sống quanh mình trên mạng xã hội.

Theo chị Ngọc, tuổi trẻ hôm nay được sống trong một thời đại mà thông tin có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc, tạo điều kiện cho việc chia sẻ ý tưởng và sự sáng tạo không ngừng. Các tổ chức Đoàn - Hội đã không ngừng đổi mới để thích ứng với sự phát triển này, nhằm kết nối kiến thức và tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy tinh thần yêu nước, từ đó mạnh mẽ hơn trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Giúp người trẻ chủ động lĩnh hội giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc ảnh 1

Chị Vũ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính.

“Hệ thống giáo dục, nhà trường, với vai trò là nguồn cung cấp thông tin uy tín, có nhiệm vụ đặc biệt trong việc tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ về những nét đẹp văn hóa, lịch sử. Trường học như một xã hội thu nhỏ, nơi học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm và tiếp cận sâu rộng với những giá trị truyền thống này”, chị Ngọc nói.

Ngoài ra, với việc tiếp cận cả lý thuyết và thực hành, tuổi trẻ Việt Nam cần được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và có cơ hội trải nghiệm thực tế tại các khu di tích lịch sử, nơi đã và đang có những sáng tạo mới trong việc tái hiện lịch sử. Điều này giúp họ hiểu và cảm nhận rõ nét hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc mình.

“Không chỉ đọc và hình dung, bạn trẻ cần chủ động khám phá, trải nghiệm để từ đó, những câu chuyện đẹp về giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc sẽ được họ kể lại một cách sinh động và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo. Đó chính là cách mà tuổi trẻ Việt Nam ngày nay góp phần vào việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc, là nền móng vững chắc cho tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người”, chị Ngọc chia sẻ.

Tóm lại, theo chị Ngọc, những nỗ lực của tuổi trẻ ngày nay trong việc phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Giúp người trẻ chủ động lĩnh hội giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc ảnh 2

Chị Vũ Thị Ngọc (ở giữa) chia sẻ tại chương trình. 

Tăng cường kết nối bạn trẻ với di tích lịch sử

Giao lưu trực tuyến tại toạ đàm, anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, Thành Đoàn Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình, chương trình đồng hành bám sát thực tiễn. Thành Đoàn triển khai tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi do trung ương tổ chức; thường xuyên tham gia "Mỗi tuần một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; định kỳ tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...

Trong đó, có mô hình tiêu biểu như hội nghị giao ban tư tưởng trong đoàn viên thanh niên được Thành Đoàn tổ chức hàng quý, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Qua đó, đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các cơ sở cập nhật tình hình thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, xây dựng bản tin "Tuổi trẻ Tây Đô" là tác phẩm của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Cần Thơ tham mưu, triển khai đến 22 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn, từ đó chuyển tải các thông tin tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn.

Giúp người trẻ chủ động lĩnh hội giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc ảnh 3

Anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. 

Anh Tuấn cũng cho biết thêm, trên không gian mạng, tổ chức Đoàn đã có những công trình, phần việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch như xây dựng website, công trình thanh niên giới thiệu di tích lịch sử văn hóa nền tảng số; số hóa các di tích lịch sử giúp đoàn viên thanh niên truy cập tìm hiểu thông tin.

Dự kiến, cuối năm 2023, Thành Đoàn sẽ gắn mã QR tại hơn 30 điểm di tích lịch sử quốc gia, lịch sử cấp thành phố trên địa bàn. Việc số hóa này có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của bạn trẻ trong chuyển đổi số và nêu cao tinh thần bảo tồn văn hóa lịch sử địa phương; tăng cường kết nối các bạn trẻ với di tích.

Theo TP