Hà Tĩnh: Tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi Ngày hội sáng tạo trẻ, khởi nghiệp và tham gia chuyển đổi số

(CTG) Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, ngày 05/8, 718 đội hình với hơn 3.000 ĐVTN trên toàn tỉnh đồng loạt hưởng ứng “Ngày hội sáng tạo trẻ, khởi nghiệp và tham gia chuyển đổi số” với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tư duy, sáng tạo của tuổi trẻ trong công việc, học tập, đời sống và tham gia chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn đăng tải hơn 1.500 ý tưởng, sáng kiến có giá trị thực tiễn, thiết thực, tích cực khai thác, hỗ trợ, kết nối, hiện thực hóa các ý tưởng trên Cổng thông tin để ứng dụng vào thực tiễn. Ra mắt công trình mã QR quảng bá di tích lịch sử, số hoá tri thức thanh niên, số hoá nhà thông tin 105 nhà văn hoá thôn; lắp đặt 18 đường truyền và camera tại điểm giao dịch một cửa cấp xã...

Tổ chức 15 hoạt động tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách, Nghị quyết về khởi nghiệp, lập nghiệp, các thông tin tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; hướng dẫn các quy trình thành lập THT, HTX, quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên; các hoạt động kết nối, áp dụng nền tảng số tiêu thụ sản phẩm trên các trang thương mại điện tử; ra mắt 12 mô hình kinh tế thanh niên; trao quyết định hỗ trợ vốn vay từ Quỹ hỗ trợ TN khởi nghiệp Hà Tĩnh và Quỹ QGGQVL cho 03 dự án khởi nghiệp với số tiền 170 triệu đồng. Tiếp tục duy trì hoạt động các Tổ Công nghệ số cộng đồng và “Ngày Thứ Bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Thu Thuỷ
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh