Hành trình được tổ chức tại các địa chỉ đỏ huyện Thủy Nguyên: di tích Hồ 108, di tích Hang Vua, khu di tích Bạch Đằng Giang... và gia đình của 11 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Hành trình nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần mang lại hòa bình, độc lập dân tộc; tiếp tục cùng các thế hệ cha anh thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển đất nước và hỗ trợ cộng đồng. Đồng thời, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, để mỗi hội viên, thanh niên thấy giá trị của lịch sử và trách nhiệm của mình với tương lai của đất nước.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng tập trung tổ chức tuyên truyền tại mỗi địa chỉ đỏ cho du khách đến dâng hương quét bảng thông tin QR Code để tìm hiểu thông tin tại các địa chỉ đỏ, lịch sử chiến đấu anh hùng của các thế hệ đi trước, những nỗi đau mất mát mà cha ông ta phải gánh chịu, ... – đây là điểm mới được triển khai của công trình thanh niên cấp huyện.

 

 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên công an thành phố phối hợp với huyện đoàn Thủy Nguyên thành lập Đội TNXK phòng chống đuối nước PCCC và CHCN, tặng trang thiết bị như áo phao, xuồng hơi... cho mô hình Đội Thanh niên xung kích cứu đuối (tại Đoàn xã Kênh Giang).

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử truyền thống của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, gắn bó, chia sẻ tới đoàn viên thanh niên.

Thu Hằng