Kết nối 'sinh viên 5 tốt' với doanh nghiệp

(CTG) Theo chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019- 2020 do Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ban hành, chủ đề của năm học này là “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam”.

Tạo nhiều môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu

Trong đó, đặt ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên; chú trọng giáo dục truyền thống, lịch sử gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để vun đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam đề ra nhiều giải pháp: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên, sinh viên giai đoạn 2017 - 2021”; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... Theo thông tin từ T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trong tháng 9, Hội phối hợp các bộ, ngành xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” của sinh viên, kỹ năng đấu tranh các luận điệu sai trái trên không gian mạng. T.Ư Hội đặt mục tiêu, trong năm học 2019- 2020, Hội sinh viên cấp trường sẽ tổ chức 2 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.

Bên cạnh đó, xác định phong trào “Sinh viên 5 tốt” là một phong trào lớn của Hội nhằm giúp sinh viên vừa nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, T.Ư Hội cũng đề ra nhiều giải pháp để phát triển phong trào. T.Ư Hội đề nghị tổ chức Hội các cấp chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, học tập, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Hội Sinh viên Việt Nam đặt mục tiêu trong năm học 2019- 2020 sẽ tuyên dương ít nhất 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, 2.500 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 25.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Để lan tỏa phong trào và khẳng định giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Hội sinh viên các cấp sẽ chủ động phối hợp, giới thiệu với các tổ chức, doanh nghiệp danh sách các “Sinh viên 5 tốt” để hỗ trợ, tạo cho các bạn đạt danh hiệu cao quý này cơ hội học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Theo TPO