Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021

(CTG) Ngày 26/4, Cục Chính trị Quân khu 4 đã khai mạc tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2021.

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 3.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu khai mạc. Dự khai mạc còn có đại biểu Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; Ban Thanh niên Quân đội; các cơ quan Quân khu và đại biểu tỉnh Đoàn 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Trong thời gian 5 ngày (25-29/4/2021), cán bộ trợ lý Thanh niên, Trợ lý công tác quần chúng, cán bộ Đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu được giáo viên Ban Thanh niên Quân đội, Phòng công tác Quần chúng Quân khu 4 và một số đơn vị giới thiệu 10 chuyên đề gồm: Tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; Hệ thống văn kiện, sổ sách; hướng dẫn kiểm điểm, đánh gia, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên và chế độ báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội.

Giới thiệu cách thức xây dựng dựng mô hình, điển hình và một số mô hình hoạt động tiêu biểu trong toàn quân; xem clip về các hình thức tuyên truyền trên các trang nhóm và kết quả hoạt động thực tiễn một số mô hình của các tổ chức quần chúng Cục Hậu cần Quân khu. Yếu tố, nâng cao chất lượng Phòng Hồ Chí Minh và hoạt động văn hóa tinh thần 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cách thức tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, sinh hoạt đồng đội và tập thể. Kỹ năng ứng dụng một số phần mềm phục vụ các hội thi, hội thao trực tuyến trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên và phục vụ lưu trữ và truy cập thông tin trên mạng dữ liệu quân sự.

Kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu; Thiết lập hệ thống đấu tranh trên không gian mạng. "Rác và Tài nguyên bản địa" - Giải pháp ứng dụng vi sinh vật bản địa vào hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; xử lý môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp" và vận dụng trong hoạt động công tác dân vận. Tham quan mô hình "Ngày Chủ nhật xanh" của Chi đoàn Đảo Ngư cùng đơn vị kết nghĩa. Thực hành ứng dụng vi sinh vật tạo rác thải biển thành giá thể trồng cây xanh trên biển.

Tham quan mô hình "Đồng hành cùng thương binh", "Kỹ năng sống cho em"của Đoàn thanh niên Cục Hậu cần. Thực hành giải pháp ứng dụng vi sinh vật thành nước uống dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các bác thương, bệnh binh. Thực hành giải pháp ứng dụng tạo rác thải và tài nguyên bản địa thành phân bón và luyện tập các điệu nhảy tập thể, 15 bài hát quy định trong Quân đội và sáng tác mới về tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thông qua, bồi dưỡng nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Quân khu; qua đó nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực tham mưu của cán bộ đoàn và kiến thức cơ bản của Công tác đoàn và phong trào thanh niên góp phần nhân rộng các mô hình, triển khai hiệu quả hoạt động Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên toàn Quân khu.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 2.

Đại biểu và cán bộ tham dự lớp tập huấn

 

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 5.

Giáo viên giới thiệu các chuyên đề tại lớp tập huấn.

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 6.

 

Khai mạc tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021 - Ảnh 7.

Lớp tập huấn thắp hương và tham quan Khu di tích Kim liên Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

 

Nguồn: VTV