Không khí sôi nổi tại Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - hành động của Đoàn’

(CTG) Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trả lời trực tiếp 600 câu hỏi trên tổng số hơn 12.000 câu hỏi. Diễn đàn được tổ chức tại 12.656 điểm cầu trong và ngoài nước, thu hút hơn 1.547.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo TP