Tham dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức là các hội viên ưu tú đại diện cho 7.000 hội viên và 22.000 thanh niên trong toàn huyện.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu Ủy ban Hội khóa mới.... Theo đó, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hòn Đất đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu cợ bản Nghị quyết đề ra. Các cấp Hội trong toàn huyện thực hiện 125 công trình, phần việc thanh niên: Tu sửa một số tuyến đường, cầu giao thông nông thôn, tham gia xây dựng tổ hợp tác, xây dựng sân chơi thiếu nhi, sân thể thao, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thắp sáng đường quê…, đạt 192% nghị quyết. Ủy ban Hội huyện và cơ sở chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương thông qua việc triển khai thực hiện “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè”, “Hiến máu tình nguyện”, khám bệnh, phát thuốc miễn phí… Các cấp Hội đã vận động xây dựng 25 nhà nhân ái; vận động và trao tặng 4.650 suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội phối hợp tổ chức mở 52 lớp đào tạo nghề (đạt 130% nghị quyết) cho 1.456 hội viên, thanh niên; phối hợp tổ chức tư vấn định hướng nghề, việc làm cho 12.185 hội viên, thanh niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 5.125 hội viên, thanh niên; duy trì 12 tổ hợp tác thanh niên với 74 thành niên hoạt động hiệu quả.

Đại biểu biểu quyết hiệp thương chọn cử thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hòn Đất khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hòn Đất bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là ở địa bàn dân cư; phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực, trình độ, đủ bản lĩnh trong việc vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phát huy tính xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng trong thanh niên ý thức tự học nhằm hình thành lớp thanh niên có đủ bản lĩnh và năng lực, có tri thức, kỹ năng và tự tin trong cuộc sống…

Đồng thời, cũng đề ra các chỉ tiêu, như: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Hàng năm, Ủy ban Hội huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Xây dựng 1 “Vườn ươm khơi nghiệp”, 1 “Vườn ươm khoa học” cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Giới thiệu việc làm cho 7.500 thanh niên, trong đó ít nhất 750 thanh niên có việc làm ổn định. Mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 50.000 thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến máu đạt chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. 100 tổ chức Hội cấp xã xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển. Phát triển mới 150.000 hội viên; phấn đấu hàng ănm giới thiệu 60% hội viên cho Đoàn xem xét, kết nạp, 80% chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động khá trở lên.

Đại hội đã hiệp thương nhân sự Ủy ban Hội huyện Hòn Đất khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 ủy viên; hiệp thương chọn cử anh Vũ Hoài Thanh - Chủ tịch Hội khóa VII tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội tỉnh lần thứ XI gồm 18 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Đỗ Xuân
Tỉnh Đoàn Kiên Giang