Music video "Sứ mệnh thanh niên"

(CTG) Bài hát chính thức của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Một sản phẩm âm nhạc của các văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng do Báo Thanh Niên đồng hành thực hiện, như món quà chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII