Nhân rộng 'vắc - xin chống tin giả' trong thanh niên

(CTG) Nhiều đại biểu chia sẻ các giải pháp, mô hình hay để xây dựng lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng “vắc - xin chống tin giả” hàng ngày, không cho các thông tin xấu độc có cơ hội phát triển dù ở dạng “biến chủng mới” nào.

Ngày 23/12, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận nêu ra thực trạng, cũng như đề xuất những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm ý nghĩa trong vấn đề này.

Nhân rộng 'vắc - xin chống tin giả' trong thanh niên ảnh 1

Anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thắng

Anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đây là một hội thảo rất quan trọng. Trong đó, việc phát huy vai trò của thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với thành công chung của cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự tồn vong của chế độ. “Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là quyền và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam”, anh Tuấn nói.

Nhân rộng 'vắc - xin chống tin giả' trong thanh niên ảnh 2

Hội thảo khoa học “Xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Ảnh: Ngọc Thắng

Anh Lương Minh Trường, đại diện Ban Chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn cho biết, T.Ư Đoàn luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền thông tin tích cực; nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Nhân rộng 'vắc - xin chống tin giả' trong thanh niên ảnh 3

Anh Lương Minh Trường, đại diện Ban Chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn. Ảnh: Ngọc Thắng

Từ năm 2018, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua gần 4 năm, cả nước đã có hơn 5 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tiếp tục được đẩy mạnh với việc xây dựng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của thanh niên theo từng địa phương, đơn vị.

“Đây là hình thức rất hiệu quả để thanh niên tham gia, góp công sức và hành động để “vắc - xin chống tin giả” được nhân rộng hàng ngày, không cho các thông tin xấu độc có cơ hội phát triển dù ở dạng “biến chủng mới” nào”, anh Trường nói.

Anh Trường cho rằng, sự phát triển bùng nổ của thông tin trên internet và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến đời sống xã hội và văn hóa, trong đó có nhiều nguồn thông tin khó kiểm chứng. Đây chính là thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ truyền thông và mạng xã hội để tác động lên tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ.

Theo anh Trường, để xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Tổ chức Đoàn các cấp tăng cường tổ chức các đợt tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền và đấu tranh.

Đặc biệt, theo anh Trường, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục, trực tiếp đấu tranh phản bác.

Theo anh Trường, điều quan trọng nhất trong việc phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công tác đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao trọng trách của Đảng cho thế hệ trẻ, tạo môi trường để thế hệ trẻ phát huy năng lực bản thân và cống hiến cho quê hương đất nước. Từ đó, khơi dậy khát vọng cống hiến và lẽ sống trong mỗi thành niên là dành tình yêu cho Đảng như máu thịt đồng bào, biết "đau" khi thấy tổ chức bị bôi nhọ, phải trăn trở khi các thông tin sai lệch ảnh hưởng tới thể diện của tổ chức, của quốc gia.

Lòng yêu nước sẽ là nguồn động lực lớn lao để các bạn trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như tiếp thêm nguồn sức mạnh đấu tranh phản bác các thế lực thù địch”, Thành An nói.

Khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi bạn trẻ

Bạn Nguyễn Thành An (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, để xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, điều quan trọng đầu tiên là phải khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi bạn trẻ. “Lòng yêu ước luôn nằm trong tâm mỗi bạn trẻ nhưng chúng ta chưa khơi dậy được. Việc quan trọng đầu tiên là chúng ta hãy nêu cao chủ nghĩa yêu nước và khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi bạn trẻ. Lòng yêu nước sẽ là nguồn động lực lớn lao để các bạn trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như tiếp thêm nguồn sức mạnh đấu tranh phản bác các thế lực thù địch”, Thành An nói.

Nhân rộng 'vắc - xin chống tin giả' trong thanh niên ảnh 4

PGS,TS. Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS,TS. Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trước yêu cầu tình hình mới, việc phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng.

Ông Kiên cho rằng, các bạn trẻ cần phát huy vai trò xung kích tham gia vào lực lượng sẵn có để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích thiết lập lực lượng mới thực sự sáng tạo để tham gia đấu tranh rộng rãi các thế lực thù địch. Theo ông Kiên, một trong nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 là tập huấn nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác các thế lực thù địch dành cho thanh niên.

Theo TP