Phát huy vai trò của tuổi trẻ Đồng Tháp trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

(CTG) Ngày 16/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Tháp quý III năm 2020.

Chương trình nhằm phát huy vai trò của Câu lạc bộ lý luận trẻ Đồng Tháp và lực lượng báo cáo viên các cấp trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tạo diễn đàn thuận lợi cho cán bộ, ĐVTN bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề được giới trẻ quan tâm về các sự kiện chính trị - xã hội với nhiều góc nhìn mới mẻ.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Trí - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, phát biểu tại Diễn đàn

Tham dự có anh Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp; ông Nguyễn Minh Phú - Trưởng phòng Tuyên truyền và báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Thượng tá Lê Thị Bảy - Phó Trưởng phòng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng hơn 40 anh, chị là Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành viên CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp.

Lợi dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch, phản động đang thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc nhận thức rõ tính chất phức tạp, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm để từ đó đề ra các giải pháp kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

Không khí thảo luận sôi nổi tại diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát biểu tại Diễn đàn, anh Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí Thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khẳng định nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đây không còn là nhiệm vụ của những nhà quản lý, lãnh đạo, chỉ huy mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Anh Trí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên các cấp của Đoàn phải hết sức chú ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.  

Ông Nguyễn Minh Phú - Trưởng phòng TT&BCXB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, thông tin về cách thức nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Bên cạnh đó, nhằm trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… trước thềm đại hội Đảng các cấp, các đại biểu đã được ông Nguyễn Minh Phú - Trưởng phòng Tuyên truyền và Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phương pháp nhận diện và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác này.

Ngoài ra, các đại biểu còn được lắng nghe Thượng tá Lê Thị Bảy - Phó Trưởng phòng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chia sẻ kết quả phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (VPPL) và phòng chống ma túy 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm và định hướng một số giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,….

Công bố Quyết định kiện toàn thành viên báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp

Tham gia buổi sinh hoạt, các đại biểu cũng thảo luận, bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân về đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và chia sẻ một số giải pháp, cách làm hay của địa phương, đơn vị về công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên VPPL và có biểu hiện VPPL, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Thắp sáng niềm tin, Sức Sống Trẻ trên địa bàn. Đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ để chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã công bố Quyết định kiện toàn thành viên báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp và kiện toàn Ban chủ nhiệm và thành viên CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp. Theo đó anh Nguyễn Thế Sang – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp, đồng chí Trần Thị Tuyết Ngọc – Phó chánh văn phòng Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp.

Công bố quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm và thành viên CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp

Các hoạt động của CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp, đội ngũ Báo cáo viên của Đoàn có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Huyền Ngân – TĐ Đồng Tháp