Phú Thọ: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo tiến độ

Phú Thọ đã hoàn thành 100% Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng tiến độ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra. Toàn tỉnh đã có 547 đơn vị cấp cơ sở thuộc 21 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội, trong đó có 392 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội đạt 71,6%.

 

Việc chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với các cơ sở gắn với việc xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở Đoàn từ tháng 9/2021. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 28 đồng chí do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn là Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra. Phân công 09 tổ công tác trực tiếp phối hợp với các đơn vị cấp huyện duyệt và chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng những ngày diễn ra Đại hội vẫn phát huy được khí thế sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ, các cơ sở Đoàn đều tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đại biểu dự Đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của nhân dân. Về cơ bản, độ tuổi bình quân Ban Chấp hành đảm bảo quy định không quá 29 tuổi. Đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của thanh niên. Công tác bầu cử đảm bảo dân chủ. Kết quả bầu cử tập trung, đúng dự kiến, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.

Sự thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị. Tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./. 

 

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn