Phú Yên: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân

(CTG) Chiều 22/9/2020, Tỉnh đoàn Phú Yên và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giữa hai đơn vị.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất quy chế phối hợp bao gồm các nội dung như: tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam và tỉnh Phú Yên; các hoạt động tuyên truyền nhân ngày kỷ niệm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới; tuyên truyền về cộng đồng và văn hóa ASEAN...; tham gia các đoàn của tỉnh thăm hữu nghị và tiếp đón các đoàn khách quốc tế; thiết lập quan hệ hữu nghị với các hiệp hội, tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và định hướng chung của tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yến Phan Xuân Hạnh và ông Phạm Thanh Chung, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên ký kết quy chế phối hợp.

Liên hiệp hữu nghị có trách nhiệm tham mưu, tư vấn và cung cấp thông tin, hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Phú Yên và các đơn vị, cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, hữu nghị, hội đàm, hội nghị quốc tế… và ngược lại; tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên, nhân dân và đoàn viên, thanh niên về các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, về việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống với thanh niên, nhân dân các nước; phối hợp vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, phòng chống HIV/AIDS, chương trình cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra và các chương trình hoạt động khác do Tỉnh Đoàn phát động; tổ chức tốt, có hiệu quả công tác thanh niên Phú Yên ở nước ngoài như các hoạt động vận động thanh niên hướng về Tổ quốc, góp phần tham gia xây dựng, củng cố và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và các vấn đề có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân…

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Tỉnh đoàn Phú Yên.

Dịp này, Tỉnh đoàn Phú Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020); thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Tỉnh đoàn Phú Yên trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Phú Yên, gồm 08 thành viên,  Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng làm Chi hội trưởng.

Bảo Kính