Quảng Trị: Hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(CTG) Theo thông tin từ Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết tính đến ngày 28/01/2024, 9/9 Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã hoàn thành chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở đúng thời gian quy định. Đến nay có, 11/125 tổ chức Hội cơ sở tổ chức Đại hội.

Theo đó, công tác tổ chức Đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học và trình tự.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, 100% đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở đã hiệp thương cử Chủ tịch Hội trực tiếp tại Đại hội.

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội như: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện Đại hội; điểm danh đại biểu dự Đại hội; xây dựng phóng sự báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới… Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn; tuyên dương các thanh niên làm kinh tế giỏi. Đại hội đã thể hiện không khí phấn khởi, nhiệt huyết, năng động sáng tạo của thanh niên trên từng lĩnh vực tạo nên khí thế và màu sắc thực sự của một ngày hội thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện được các công trình, phần việc thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của thanh niên, qua đó tạo thành đợt sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Có thể khẳng định rằng, sự thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp ủy cùng cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của thanh niên các đơn vị. Sự thành công của Đại hội là tiền đề để tiến tới tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phú Thiện
Hội LHTN Việt Nam tỉnh