Cách ĐH Công nghiệp tìm chỗ thực tập cho 10.000 sinh viên mỗi năm