Đoàn viên áo lính

Anh cấm thuốc lá điện tử dùng một lần

(CTG) Chính phủ Anh sẽ cấm thuốc lá điện tử (vape) dùng một lần, tăng cường các quy định với sản phẩm này nhằm hạn chế giới trẻ sử dụng.

Xem thêm

Page 34 of 5387