Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đánh giá cán bộ phải thực chất

(CTG) - “Chúng ta phải hỏi câu hỏi vì sao nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí ra tòa, trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” , Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói và lưu ý phải tạo đột phá trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên sao cho thực chất.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đánh giá cán bộ phải thực chất ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh Như Ý

“Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài”

Sáng 22/7, phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Nghị quyết 21 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề quan trọng. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dẫn câu nói của Lênin “thà ít mà tốt”, nhưng việc này sẽ như thế nào và vấn đề lời thề đảng viên sẽ như thế nào để sâu sắc, khi có nguy cơ vi phạm lời thề người ta sẽ hổ thẹn, phải suy nghĩ.

Ông Thưởng cũng nhắc lại lời Bác Hồ nói: “Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài”, song “thiết kế cơ chế một hồi là không vào đảng không làm quan được. Không vào đảng không học cao cấp lý luận chính trị được. Không học cao cấp lý luận chính trị thì không bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng được. Cho nên cuối cùng mình lại không thực hiện đúng tư tưởng được”, ông Thưởng nói.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần phải tạo đột phá trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên sao cho thực chất, phản ánh đúng hiện thực khách quan. “Chúng ta phải hỏi câu hỏi vì sao nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí ra tòa, trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy khắc phục thế nào? Nêu ra nhiệm vụ giải pháp phải cụ thể hóa rất cao. Nhưng đây là việc rất khó”, ông Thưởng nói.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhắc nhở bản tin Thời sự lúc 19 giờ của VTV cần thực hiện theo quy định, dành nhiều thời gian để nói về những vấn đề bức xúc của người dân, những mô hình cách làm hay thay vì chỉ đưa tin về các lãnh đạo.

“Có nhận thức rằng, đôi khi cán bộ đảng viên xem tivi để biết lãnh đạo đi đâu, nói gì, chỉ đạo gì, thông điệp ra làm sao. Nhưng ở một khía cạnh khác, cán bộ lãnh đạo cũng phải xem tivi để biết xã hội đang nổi lên cái gì, dân tình đang bức xúc chuyện gì, những mô hình nào hay, chỗ nào còn tồn tại hạn chế để chỉ đạo giải quyết khắc phục”, ông Thưởng nói.

Khắc phục tình trạng đất “hai giá”, khiếu kiện sẽ giảm

 

Liên quan đến Nghị quyết 18, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chính sách đất đai có nhiều vấn đề mới. Trung ương tin rằng, nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra chuyển biến tích cực. Dẫn ví dụ vấn đề bỏ khung giá đất như quy định hiện nay, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, sẽ khắc phục tình trạng đất “hai giá” trong thời gian qua.

“Khi làm nghĩa vụ với nhà nước thì người dân muốn giá đất rẻ để nộp tiền thuế ít. Khi đền bù thu hồi đất thì muốn có giá trị cao để được hưởng lợi. Cho nên đấu giá thì một giá khác, giao đất một giá khác. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại, cán bộ bị kỷ luật liên quan đến đất đai”, ông Thưởng nêu.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu nhà nước đảm bảo nguồn lực quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các phân khu, lĩnh vực, các ngành sử dụng đất.

“Khi chúng ta mời doanh nghiệp tài trợ các phân khu, lĩnh vực sử dụng đất thì chắc chắn sẽ tạo ra sự tiếp cận đất đai không công bằng. Khi doanh nghiệp tài trợ phân khu sử dụng đất thì trung tâm thương mại, công viên cây xanh ít đi, công trình công cộng ít đi”, ông Thưởng nêu.

Ngoài ra, Nghị quyết 18 cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện cơ chế thỏa thuận trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân với doanh nghiệp để xây dựng khu đô thị và nhà ở thương mại.

“Thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội thì về lý giải kiểu gì cũng để phát triển kinh tế xã hội, rồi ở dưới cứ mạnh dạn thu hồi, cuối cùng dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại. Lần này đã nói rõ, trong quá trình thể chế hóa nếu tường minh sẽ giải quyết được nhiều vấn đề”, ông Thưởng nói và nhấn mạnh, nếu làm tốt nội dung Nghị quyết 18 thì khiếu kiện, khiếu nại của người dân về vấn đề đất đai sẽ giảm. Cán bộ bị xử lý liên quan đất đai cũng sẽ giảm.