Các học viên tham gia thử thách nhập môn.

Phát biểu khai mạc Chương trình, chị Nguyễn Thị Uyên Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, chương trình huấn luyện nhằm tạo bước quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tại đây, đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở được trang bị những kiến thức cần thiết, cơ bản nhất để từ đó có sự đổi mới trong phương thức hoạt động tại địa phương, đơn vị; sáng tạo hơn trong công tác xây dựng đoàn vững mạnh, xứng đáng là người thủ lĩnh Đoàn có đủ khả năng dẫn dắt đoàn viên, thanh niên, đóng góp nhiều mô hình hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian 01 ngày các cán bộ Đoàn đã được các Huấn luận viên cấp 1 Trung ương truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, tăng cường kỹ năng phương pháp, kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt Đoàn như: Team work, teambuilding và các hoạt động trải nghiệm cho đoàn viên, thanh niên; thực hành, thực tập, hoạt động nhóm, giao lưu tạo động lực học tập cho các học viên, gắn học tập với nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời kỳ mới; một số kỹ năng căn bản như: trò chơi, sinh hoạt cộng đồng, nút dây, mật thư,…

Các đơn vị tham gia trò chơi lớn.

Ngoài ra, các học viên còn được trải nghiệm tham gia trò chơi lớn theo hướng tích hợp nhiều kỹ năng cơ bản như: làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, mật thư, dấu đường, nút dây, kỹ năng sinh hoạt chi Đoàn,…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 20 Bí thư Chi đoàn có nhiều thành tích trong công tác Đoàn tại địa phương.

Nguyễn Phương
Tỉnh Đoàn Tiền Giang