Tỉnh đoàn Bình Phước tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu

(CTG) Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức lễ tuyên dương 67 gương đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Học sinh 3 rèn luyện, "Học sinh 3 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" năm 2023.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, cho biết lễ tuyên dương nhằm tôn vinh những nhà giáo trẻ tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; góp phần tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên thi đua dạy tốt, học tốt.

Bình Phước: Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu - Ảnh 1.
 Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Hoàng Trực tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Bình Phước đã tuyên dương 67 tập thể và cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt" và "Nhà giáo trẻ tiêu biểu".

Bình Phước: Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu - Ảnh 2.

Tuyên dương "Học sinh 3 tốt"

 

Tỉnh đoàn Bình Phước mong rằng các thầy, cô giáo trẻ được tuyên dương luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết đam mê với nghề và các hoạt động Đoàn, Đội; phát huy sức trẻ, khả năng sáng tạo, mang ánh sáng tri thức đến những nơi khó khăn. Cống hiến vì cộng đồng, tích cực, sáng tạo tổ chức các hoạt động, phong trào, tạo môi trường cho giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Cũng tại buổi lễ, các giáo viên, học sinh cũng đã được tham gia diễn đàn "Tuổi trẻ Bình Phước với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số" và được thông tin về tình hình đối ngoại, những chuyển biến của thế giới... Qua đó, đã giúp các thầy, cô giáo, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu rộng về văn hóa, đồng thời góp sức trẻ của mình vào giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như biết cách thông tin, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, đối ngoại, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác quốc tế, giữ vững và phát triển uy tín quốc tế cho quốc gia, dân tộc.

Theo TN