Tri thức trẻ vì giáo dục 2020: Hơn 1.000 công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục

(CTG) Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm nay được phát động vào đầu tháng 6, thu hút 1.132 công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trên khắp cả nước. So với năm 2019, lượng công trình, sáng kiến tham gia đã tăng hơn gấp đôi, cho thấy sự thu hút, tính lan tỏa ngày càng rộng rãi của chương trình.