Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh

(CTG) Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp các đơn vị tổ chức Ngày hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Ngày 19/3, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh cho biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn thanh niên các cấp tổ chức ra quân hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 1

Các Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 2

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID và các Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 3

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch và đề ra mục tiêu tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công đạt 1.005.735 tài khoản, trong đó mức 2 là 138.986 tài khoản; tổng số tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia là 330.000 tài khoản.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 4

Trong thời gian triển khai kế hoạch, Bình Dương đặt ra mục tiêu đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 5

Theo kế hoạch, 100% các xã, phường, thị trấn và 80% các xã bố trí địa điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm 100% các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cho thuê lưu trú khác… thực hiện thông báo lưu trú qua một trong 3 tiện ích (dịch vụ công trực tuyến, phần mềm thông báo lưu trú ASM, ứng dụng VNeID trên thiết bị di động).

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 6

Kế hoạch đề ra 100% các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế; 100% các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện thông báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua phần mềm thông báo lưu trú ASM do Bộ Công an phát triển.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 7

Bình Dương triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó 100% dịch vụ công do Bộ Công an chủ trì (11/25 dịch vụ công) tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp), 14/25 dịch vụ công do các bộ, ngành chủ trì có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 50%.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 8

Bên cạnh đó, kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu khắc phục toàn bộ các lỗ hổng bảo mật, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu.

Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 9

Tuổi trẻ Bình Dương đến tận nhà hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

 
Tuổi trẻ Bình Dương ‘đến tận nhà, rà từng ngõ’ giúp người dân cài tài khoản định danh ảnh 10

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Bình Dương quyết tâm đồng bộ 100% các đối tượng chính sách lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; ứng dụng VNeID để phối hợp với các tổ chức tín dụng cấp tài khoản thanh toán, thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt.

Tỉnh yêu cầu phải đạt 100% giáo viên trên địa bàn mở tài khoản chữ ký số trên ứng dụng VNeID để giao dịch trên môi trường điện tử.

Tỉnh Đoàn Bình Dương