Tuổi trẻ cả nước nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

(CTG) Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn, Hội từ Trung ương tới cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông.

 

Tại công văn Số 9729 -CV/TWĐTN-ĐKTHTN “về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia” Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các đơn vị khối báo chí, xuất bản thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các nội dung:

Đó là, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tự giác chấp hành quy tắc giao thông; không lái xe khi đã uống rượu bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe... trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tuổi trẻ tuyên truyền về chấp hành luật giao thông. Nguồn internet

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua việc tổ chức các diễn đàn, hội thảo, các buổi sinh hoạt để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao đổi và học tập những hành vi đẹp khi tham gia giao thông; đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ; hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại cán bộ, đoàn viên hàng năm. Đoàn xã, phường, thị trấn có giải pháp để tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cùng với đó, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Các đơn vị khối báo chí, xuất bản thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các website, trang mạng xã hội của Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố, các trang mạng xã hội của cán bộ Đoàn, Hội các cấp tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của TNGT nói chung, TNGT do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Song song với đó là phát động đợt thi đua trong đoàn viên, thanh niên cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trong các hoạt động tuần tra theo chuyên đề, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông như: Ô tô chở quá số khách quy định, vi phạm tốc độ tối đa cho phép, điều khiển phương tiện khi đã vi phạm nồng độ cồn, ma túy; điều khiển mô tô, xe gắn máy chở quá số người cho phép hoặc lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm…

CTG