Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Hè 2021

(CTG) Để hưởng ứng chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2021 của Trung ương Đoàn, toàn tỉnh đã triển khai hơn 300 hoạt động cấp cơ sở, tập trung trên các lĩnh vực như: Phòng chống Covid-19, vệ sinh môi trường, xây dựng Nông thôn mới, tổ chức cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước...

 

Chương trình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 của đoàn xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

Hưởng ứng chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2021 của Trung ương Đoàn, toàn tỉnh đã triển khai hơn 300 hoạt động cấp cơ sở, tập trung trên các lĩnh vực như: Phòng chống Covid-19, vệ sinh môi trường, xây dựng Nông thôn mới, tổ chức cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước...Các đội hình TNTN tham gia hoạt động hưởng ứng được tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ với các phần việc cụ thể, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

ĐVTN hỗ trợ vệ sinh các khu cách ly.

Cụ thể, toàn tỉnh đã điều động hơn 450 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ các địa điểm cách ly tập trung, các chốt chặn phong tỏa, vận động trao tặng gần 1.000 khẩu trang, sản xuất hơn 1.000 kính chắn giọt bắn, tổ chức 150 đợt tuyên truyền lưu động phòng chống COVID-19, hỗ trợ gần 500 lượt đăng ký sử dụng các phần mềm khai báo y tế, phối hợp ra soát gần 200 trường hợp đi, đến từ vùng dịch, triển khai chương trình thu mua phế liệu đổi lấy vật phẩm y tế cho gần 100 hộ dân; điều động gần 600 lượt ĐVTN tổ chức ra quân dọn vệ sinh và san lấp 4,5 km đường GTNT, 1,5 km đường hoa, chỉnh trang 12 nhà văn hóa các thôn xóm, tổ chức cắm hơn 100 biển cảnh báo phòng chống đuối nước...Một số đơn vị tiêu biểu như: Can Lộc, Hồng Lĩnh, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh