Tuổi trẻ Thanh Hóa với phong trào xây dựng nông thôn mới

(CTG) Phát huy vai trò và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều phong trào, chương trình hành động chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa với phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Dưới sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa, Chương trình xây dựng NTM đạt được những kết quả tích cực. Lũy kế đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 346 xã, 904 thôn, bản (trong đó có 692 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã, 246 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Có 292 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3-4 sao), 01 sản phẩm 5 sao.

Riêng trong năm 2022, Thanh Hóa có thêm thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 77 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 134 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Thanh Hóa với phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 2
 

Để đạt được kết quả nổi bật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cùng với các cấp, ngành, đoàn viên thanh niên, các cấp cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh” có hiệu quả với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Trong năm 2022, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Từ đó, làm thay đổi nhận thức, giúp đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Trong giai đoạn từ năm 2017-2022, Đoàn thanh niên Thanh Hóa cải tạo, tu sửa mở rộng và làm mới 428 km đường giao thông nông thôn; 532 chuồng trại được hỗ trợ di chuyển; 321 nhà tiêu hợp vệ sinh, 122 bể nước sạch được hỗ trợ xây dựng mới. Toàn tỉnh hiện có 6.395 mô hình đường cây thanh niên, tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, câu lạc bộ thu gom rác thải.

Tuổi trẻ Thanh Hóa với phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Thanh Hóa duy trì hoạt động hiệu quả 3.851 mô hình, câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị, 305 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp -Văn minh - An toàn”. Xuất hiện các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh như: “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”.

Cùng với xây dựng các công trình, phần việc xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp phù hợp với điều kiện tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Cụ thể như, các cấp bộ Đoàn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu, ngành nghề, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, tham gia bảo vệ môi trường xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Nhiều mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả như mô hình câu lạc bộ thanh niên, hợp tác xã, trang trại, gia trại trẻ phát triển cả về số lượng và quy mô.

Tuổi trẻ Thanh Hóa với phong trào xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng với phương châm hành động: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Tại huyện miền núi Quan Sơn, với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các đoàn viên thanh niên xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ khi mới triển khai, chủ trương này đã được đông đảo đoàn viên thanh niên trong huyện nhiệt tình hưởng ứng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành huyện Đoàn Quan Sơn đã triển khai các kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên thanh niên, bằng nhiều hình thức tuyên truyền từ cấp huyện đến các chi bộ, bản như loa phát thanh hay các buổi sinh hoạt...

Qua đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân được nâng lên và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hoạt động đã được đoàn viên thanh niên huyện Quan Sơn triển khai như: tu sửa, cải tạo đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện các nội dung mà hộ gia đình cần thực hiện như chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh và tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dựng cầu dân sinh...

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá, cho biết: Với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc, mỗi đoàn viên, thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh linh hoạt thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Qua các công trình, phần việc đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo TP