Tuổi trẻ thành phố Nam Định bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển

(CTG) Trong 02 ngày, 24-25/5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao TTN tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định chọn làm điểm cấp huyện.

 

Tham dự Đại hội có Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn; chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các huyện và 125 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Trong 05 năm qua, Ủy ban Hội tp. Nam Định đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ được thể hiện qua các hoạt động, phong trào được triển khai hiệu quả xuyên suốt nhiệm kỳ như: Phối hợp xây dựng được 100 tuyến phố văn minh đô thị; thành lập và duy trì 38 tuyến đường thanh niên tự quản; xây dựng, tu sửa 4 Nhà nhân ái. Cuộc vận động thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả, đã có 43 tổ hợp sản xuất kinh doanh do thanh niên đứng lên làm chủ, giải quyết cho trên 200 thanh niên có việc làm, giới thiệu gần 1.000 thanh niên đi học nghề và có việc làm, tặng 10.000 cuốn sách về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tổ chức trên 1.000 buổi sinh hoạt các Câu lạc bộ kỹ năng, CLB thanh niên vị thành niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện theo chiều sâu với số tiền vận động hơn 2 tỉ đồng và có 600 sáng kiến, đề tài của hội viên thanh niên được nghiệm thu và đánh giá cao…Nhiều chương trình hay, ý nghĩa như: duy trì hoạt động tình nguyện “Ngày Chủ nhật xanh” tại các tuyến phố, chương trình “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc”... đã thực sự thu hút được thanh niên và được nhân dân đánh giá cao. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên được quan tâm thực hiện theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội, các tầng lớp thanh niên Thành phố Nam Định đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội trong Thành phố cần triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tập trung thực hiện tốt các phong trào, chương trình của Hội, trong đó nhấn mạnh việc phát huy những nét đặc trưng, lợi thế của thanh niên thành phố, sáng tạo đổi mới trong việc thực hiện các mô hình....

Bên cạnh đó, chị Thủy cũng đề nghị các cấp Hội cũng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò là người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên vươn lên trong học tập và rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và hội nhập quốc tế, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa; quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặt trọng tâm đoàn kết tập hợp vào lực lượng thanh niên mới lập gia đình, thanh niên đang sinh sống ổn định tại địa phương. Trên cơ sở thực hiện hiệu quả các phong trào góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố đồng thời tạo ra dựng được môi trường thuận lợi để đông đảo thanh niên rèn luyện, phấn đấu.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 25 anh chị; hiệp thương chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định khóa V và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 20 đại biểu.

Với khẩu hiệu hành động " Thanh niên Thành phố Nam Định - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm phấn đấu và thông qua nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sau Đại hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội cấp huyện đảm bảo hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Thu Trang
Tỉnh Đoàn Nam Định