Tuyên Quang: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

(CTG) Ngày 14/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các khối đối tượng để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trủ chì hội nghị tại điểm cầu chính.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của trên 250 đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh và 8 điểm cầu cấp huyện, tương đương.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp; đại diện lãnh đạo các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đại biểu là trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên tiêu biểu; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn; Bí thư chi đoàn tiêu biểu trên địa bàn dân cư, đại diện thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khuyết tật; thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp, trí thức trẻ, học sinh tiêu biểu, cán bộ phụ trách thiếu nhi tiêu biểu.

Trong buổi sáng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận 23 lượt phát biểu ý kiến, góp ý của các đại biểu thuộc các khối đối tượng để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhiều ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung cũng như các nội dung liên quan trực tiếp đến tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương nói riêng, trong đó tập trung vào một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào, chương trình hoạt động của thanh thiếu nhi; trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên sử dụng hiệu quả công cụ chuyển đổi số; tăng cường nhận diện, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; các đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp cho thanh niên tại khu vực nông thôn; hỗ trợ thanh niên dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tham gia góp ý các hạn chế, phương hướng, mục tiêu, tiêu đề, bố cục, khẩu hiệu hành động, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong dự thảo các Báo cáo Chính trị… đồng thời có nhiều góp ý, trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của thanh niên theo các lĩnh vực, địa bàn công tác.

Kết thúc hội nghị, chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các khối đối tượng, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện và xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sắp tới. Các ý kiến góp ý tại Hội nghị sẽ được Thường trực tỉnh đoàn, các Ban chuyên môn ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp xây dựng báo cáo.

Phương Linh
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang