137 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Chiều 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII với 137 anh, chị. Đại hội thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá VIII.

 

Các đại biểu hiệp thương thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất về số lượng số lượng và cơ cấu nhân sự được giới thiệu tham gia Ủy ban Trung Hội LHTN Việt Nam khoá VIII. Cụ thể, có 137 anh chị, với cơ cấu:


- 16 Ủy viên Ủy ban là cán bộ ở cơ quan Trung ương Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên.
- 6 Ủy viên Ủy ban là đại diện cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
- 74 Ủy viên Ủy ban đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc.
- 6 Ủy viên Ủy ban đại diện các tổ chức thành viên tập th thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
- 2 Ủy viên Ủy ban đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
- 04 Ủy viên Ủy ban đại diện thanh niên lực lượng vũ trang
- 1 Ủy viên Ủy ban đại diện thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.
- 1 Ủy viên Ủy ban đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.
- 3 Ủy viên Ủy ban đại diện các Bộ, ngành liên quan đến thanh niên, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.
- 6 Ủy viên ủy ban là Chức sắc tôn giáo trẻ.
- 18 Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực


Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng hiệp thương Ủy viên Ban Kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá VIII gồm 9 anh, chị.

Ngay sau phiên làm việc thứ 3 của Đại hội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 1 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Hải Đăng