15 danh nhân anh hùng dân tộc Việt Nam xưa nay

(CTG) Trong 15 vị danh nhân anh hùng dân tộc Việt Nam xưa nay, có một vị danh nhân khai quốc công thần bị kết án tru di tam tộc.