An Giang: Phát huy vai trò tuổi trẻ CB Lý luận trẻ trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

(CTG) Ngày 24/11/2020, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang tiến hành sinh hoạt định kỳ lần thứ 8 quý IV năm 2020.

 

Quang cảnh sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ AG lần thứ 8 quý IV năm 2020.

Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” An Giang báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” An Giang và các Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn trong quý IV năm 2020. Đề xuất ý kiến và hỗ trợ việc thành lập các Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” mới trong năm 2021 đối với các đơn vị: Thành Đoàn Châu Đốc, Huyện Đoàn An Phú, Đoàn trường Đại học An Giang, Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang, Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu được xem 02 video clip “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Chống luận điệu xuyên tạc về nội dung văn kiện trình Đại hội XIII”; Thông tin kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem video clip “Chống luận điệu xuyên tạc về nội dung văn kiện trình Đại hội XIII” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB lý luận trẻ và các đại biểu đã đưa ra ý kiến, quan điểm về những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và công tác nhân sự trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứu XIII của Đảng. Cùng với đó là các ý kiến trao đổi, góp ý nhằm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ trong quý I/2021; định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, CLB đã phát động trong thành viên Câu lạc bộ tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn phát động.

Dự kiến tuần thứ 02 của tháng 02/2021, Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” An Giang tổ chức sinh hoạt lần thứ 9 quý I năm 2021 với các nội dung: Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021 và sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; củng cố Ban Chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” An Giang;…

Thanh Tiền
Tỉnh Đoàn Tiền Giang