Anh Hà Duy Trung giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định

(CTG) Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 7, khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu bổ anh Hà Duy Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn.

 

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn; đại diện các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các anh, chị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lãnh đạo Tỉnh ủy chúc mừng các anh, chị vừa được tín nhiệm bầu vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã bầu anh Hà Duy Trung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định và Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn với 100% số phiếu đồng ý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Hà Duy Trung đã cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; đồng thời quyết tâm trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển.

Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 là UVBTV Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phạm Nguyễn Thanh Thúy.

Trần Thị Lệ
Tỉnh Đoàn Bình Định