Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Chiều nay 19/7/2018, tại Kiên Giang, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ chín (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các anh, chị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII…

Anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được triển khai sâu rộng từ cấp Trung ương đến cơ sở, qua đó giúp hội viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại Hội nghị lần các đại biểu sẽ cho ý kiến vào Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Đề cương báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII tại Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời Hội nghị lần này, sẽ diễn ra một nội dung rất quan trọng đó là kiện toàn nhân sự cấp cao của Hội LHTN Việt Nam. Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trên vì sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung được trình tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung liên quan. Đa số các đại biểu đề nghị Trung ương Hội LHTN Việt Nam sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức Hội ở cơ sở; đại hội Hội cấp huyện diễn ra 1,5 ngày, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở một phong trào chung, sau đó cơ sở bổ sung thêm.Do mô hình tổ chức Hội ở các địa phương có một số điểm khác nhau, Trung ương cần ban hành hướng dẫn chung để cơ sở triển khai cho phù hợp với từng địa phương.Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị các cấp Hội cần quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ thu hút, tập hợp thanh niên vào các hoạt động của Hội; cụ thể hóa các hoạt động phối hợp; góp ý để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình hiện nay; tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên.

Các đại biểu thống nhất, trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội tập trung triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 thông qua việc đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên dựng xây đất nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức Tuần lễ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vào đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018). Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tích cực xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở các tổ chức cơ sở Hội, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thông qua giới thiệu việc làm, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

Nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng anh Lê Quốc Phong vừa được Hội nghị hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu kết luận phần thảo luận và cho ý kiến vào công tác Hội và phong trào thanh niên, anh Nguyễn Phi Long đề nghị bổ sung thêm phụ lục số liệu vào Báo cáo sơ kết; tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp trong năm 2019, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 kết thúc; đại hội cấp cơ sở không quá 1 ngày, đại hội cấp tỉnh không quá 2 ngày và Đại hội toàn quốc không quá 3 ngày. Anh Nguyễn Phi Long đề nghị Trung ương Hội ban hành ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội sớm...; có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn theo ngành dọc về công tác tổ chức Đại hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu về công tác tổ chức Đại hội cũng như các nội dung liên quan.

Anh Nguyễn Phi Long và các anh, chị Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng anh Lê Quốc Phong.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử kiện toàn chức danh Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được các đại biểu hiệp thương chọn cử làm tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chuyển công tác khác.

Các đại biểu cũng hiệp thương đồng ý cho anh Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thôi tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì lý do công tác. Đồng thời kiện toàn và chia tay các anh, chị Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII do đã chuyển công tác.Anh Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng quà chia tay các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam do chuyển công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, chia sẻ làm công tác thanh niên được gắn bó với tổ chức Đoàn và giao nhiệm vụ công tác Hội là điều hạnh phúc, là trách nhiệm mà mỗi cán bộ tuỳ công việc cụ thể phải đảm nhận, tham gia với tình cảm, tâm huyết của mình.

Ở thời điểm đi hơn một nửa nhiệm kỳ, còn một năm nữa để kết thúc nhiệm kỳ, nhưng đó sẽ được khẳng định, đánh giá và chứng minh sự đóng góp của các anh chị trong sự thành công công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ này. “Dấu ấn đó là nền tảng để cá nhân tôi đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng như các anh, chị trong Ủy ban Hội sẽ đồng lòng nỗ lực hoàn thành tốt những công việc, nội dung của Nghị quyết đã xác lập; đồng thời tiếp nối những nhiệt huyết, ý tưởng mà các anh chị cán bộ Hội của nhiệm kỳ này cũng như nhiều thế hệ trước gửi gắm để hiện thực hoá và làm tốt công việc của mình”. Anh Lê Quốc Phong chia sẻ

Trong công tác Hội và phong trào thanh niên chúng ta gặp nhiều thách thức lớn, bởi đây là tổ chức Hội tập hợp rất đông thanh niên với hơn 9 triệu thành viên. Thách thức để mở rộng diện tập hợp của Hội, là điểm đến của thanh niên chia sẻ gửi gắm với Hội những điều các bạn tâm huyết kỳ vọng đẻ hội trợ sức các bạn trong hành trình lập thân lập nghiệp. Điều đó, đòi hỏi tổ chức Hội nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để đáp ứng kỳ vọng, tin yêu đó.

Nhận định về hoạt động của Hội trong thời gian qua, anh Lê Quốc Phong cho rằng công tác Hội đã có nhiều điểm sáng tạo, mô hình mới để tập hợp, gần hơn với thanh niên đáp ứng sát hơn nhu cầu thiết thân của thanh niên. Tuy nhiên, chúng ta còn thấy nhiều điểm chưa hài lòng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tập trung hơn tất cả ở các cấp, từ trung ương cho đến, tỉnh thành, cơ sở làm tốt nhiệm vụ của mình.

Câu chuyện gắn bó thanh niên, phát huy thanh niên, tập hợp thanh niên là điểm cốt tử, quyết định lớn tới sự phát triển của tổ chức, tới sự thành công của chúng ta trong việc khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt thông qua hoạt động của mình để định hướng thanh niên trong nhiều vấn đề. Đảng cũng kỳ vọng, đặt vai trò rất lớn với các tổ chức thanh niên, trong đó Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt nam và các tổ chức Đoàn, Hội làm nòng cốt thực hiện.

Thời gian qua, tổ chức Hội đã có nhiều mô hình sáng tạo thu hút tập hợp thanh niên, tuy nhiên trong thời gian tới đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa của cấp Hội bởi câu chuyện thu hút, tập hợp thanh niên là câu chuyện cốt tử đối với công tác thanh niên, đáp ứng niềm tin của Đảngvà xã hội.Trong chặng đường sắp tới thì những bài học, công việc các anh chị đang làm dở dang trong nhiệm kỳ lần này chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt và làm sao để Nghị quyết của nhiệm kỳ này chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhất, chuẩn bị cho đại hội Hội LHTN VN khóa mới sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 trên tinh thần trẻ trung, rất thanh niên từ nội dung đến hình thức”. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.Gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Phi Long và các anh, chị vì điều kiện công tác không tham gia Ủy ban Hội, anh Lê Quốc Phong mong muốn các anh, chị tiếp tục quan tâm, đóng góp với tổ chức Hội và phong trào thanh niên…

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày (19/7), đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8, khóa VII chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 9, khóa VII…Đồng thời, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế dành cho cán bộ chủ chốt của Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc toàn quốc. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe về tình hình thế giới và khu vực liên quan đến Việt Nam; đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới – cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin tình hình biển, đảo thời gian gần đây và công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

Các hoạt động quy mô cấp toàn quốc trong 6 tháng cuối năm 2018

1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020

2. Tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh công nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương khu vực miền Bắc (Quý III/2018).

3. Bình chọn và trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018

4. Tổ chức các Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” (Quý III, IV/2018).

5. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng 15/10 và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

6. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” (Tháng 11/2018).

7. Ngày hội “Tình nguyện Quốc gia” và trao Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia”

8. Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” 2018

9. Chương trình“Tình nguyện mùa Đông 2018” và “Xuân tình nguyện 2019”

10. Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


CTG