Đến dự có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Phương Nam và 246 đại biểu là thanh niên tiêu biểu đại diện cho thanh niên tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhiều chương trình, hoạt động đã tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là tặng 67 căn nhà nhân ái, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 52.129 lượt người, hiến 34.639 đơn vị máu... Cùng với đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp Hội quan tâm, kết quả phát triển được 30.057 hội viên mới.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt trước Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá: “Cùng với sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước, nhiệm kỳ 2014 - 2019, bằng sự nỗ lực của tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Tổ chức Hội các cấp đã có nhiều hoạt động bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống, gắn với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa, tập quán của địa phương. Tổ chức Hội các cấp đã chủ động thay đổi các hình thức truyền thông theo hướng trực quan, sinh động, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo thanh niên trong tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao ý thức khởi nghiệp trong thanh niên. Thanh niên đã chủ động hơn trong tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển mô hình sản xuất - kinh doanh mới, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời thống nhất với phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, để công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà phát triển đạt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Hội LHTN các cấp cần đa dạng hóa các hình thức và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho thanh niên; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội và đa dạng hóa các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên; lấy xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh làm trung tâm và mọi hoạt động của Hội phải hướng mạnh về cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội LHTN các cấp cần tiếp tục duy trì, phát triển các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động thu hút đông đảo thanh niên tham gia với tinh thần tình nguyện, ý thức, trách nhiệm cao hơn. Đặc biệt là triển khai và cụ thể hóa các phong trào, chương trình do Trung ương Hội phát động phù hợp với tình hình và điều kiện của tỉnh: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”… Đi đôi với việc huy động, khai thác tinh thần, trách nhiệm của thanh niên thì Hội LHTN các cấp trong tỉnh cần phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lao động, việc làm, sản xuất - kinh doanh, phát triển kỹ năng xã hội, đặc biệt là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa VII gồm 37 anh chị và 11 đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Anh Lương Văn Pho được chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo Báo Bạc Liêu