Anh Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

(CTG) Chiều nay 11/12/2019, tại phiên làm việc thứ 3 của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Tiểu sử tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
- Ngày sinh: 26/11/1979
- Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa
- Dân tộc: Kinh
- Ngày vào Đảng: 27/12/2001, ngày chính thức: 27/12/2002
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ thạc sỹ: Thạc sỹ kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Quá trình công tác:

- 2002-2004: Cán bộ Phòng quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- 2004-2007: Cán bộ Phòng quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên BTV, Trưởng ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- 2007-6/2009: Cán bộ Phòng quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng,tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Ủy viên BTV Thành đoàn Hà Nội khóa XIII, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- 6/2009-1/2010: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.

- 2/2010-9/2011: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chánh văn phòng TƯ Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 10/2011-12/2011: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- 1/2012-6/2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- 7/2012-1/2013: Ủy viên BTV Trung ương Đoàn khóa IX, X; Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- 2/2013-8/2014: Ủy viên BTV Trung ương Đoàn khóa X; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy TƯ Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương Đoàn; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- 8/2014-11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Được chuẩn y là Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

- 12/2017 đến nay: Tái cử chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; tháng 1/2018 là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Hải Đăng