Anh Nguyễn Minh Triết: Cần tạo điều kiện giúp 'Sinh viên 5 tốt' phát huy sở trường

(CTG) Theo anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, để "Sinh viên 5 tốt" không chỉ là danh hiệu, cần tạo điều kiện giúp những gương mặt trẻ sau tuyên dương có môi trường phát huy năng lực, phẩm chất, sở trường cá nhân.

Ngày 30.10, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào sinh viên TP.Cần Thơ được đánh giá có tính toàn diện, độ phủ rộng và có những mô hình, cách làm mang bản sắc địa phương. Những dấu ấn nổi bật được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao là giúp hơn 27.000 sinh viên có việc làm ổn định, hỗ trợ hơn 2.000 sinh viên khó khăn, 23 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại đại hội

THANH DUY 

Lợi thế của Hội Sinh viên TP.Cần Thơ là có điều kiện cơ sở vật chất tốt để phát huy tính năng động, sáng tạo, bắt nhịp nhanh những chỉ đạo của T.Ư. Song, khuyết điểm thấy rõ là một số hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, lúng túng phản bác thông tin xấu trên không gian mạng, giải pháp hỗ trợ sinh viên còn đơn giản và việc nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên còn chậm.

Vấn đề anh Nguyễn Minh Triết đặt ra cho sinh viên TP.Cần Thơ là phải trở thành chủ thể tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố theo hướng sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL. Tính chất công việc không chỉ cần sự đoàn kết, mà còn phải tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình, giải pháp hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, phát huy trí tuệ thông qua các công trình nghiên cứu khoa học mà xã hội quan tâm.

Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

THANH DUY

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Cần Thơ phải đặc biệt lưu ý đến tính tối ưu hóa vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động Hội Sinh viên. Hội phải là người đồng hành gần gũi nhất đối với hội viên, sinh viên; thấu hiểu và tạo những cơ chế tốt nhất để sinh viên sáng tạo, rèn luyện, trở thành thủ lĩnh của phong trào.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phong trào "Sinh viên 5 tốt" cần được lan tỏa sâu rộng hơn nữa. Làm sao khi nói đến "Sinh viên 5 tốt", các bạn trẻ lấy đó làm động lực phấn đấu mỗi ngày để phát triển toàn diện, chứ không chỉ dừng lại ở danh hiệu. Cho nên, bên cạnh công tác tuyên truyền, các cán bộ Hội cần đầu tư cho việc tìm kiếm việc làm, kết nối phong trào với doanh nghiệp, xã hội nhằm phát huy vai trò của "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương. 

Ngoài ra, việc đầu tư hơn nữa cho mô hình CLB "Sinh viên 5 tốt", đưa sinh viên đạt danh hiệu trở lại đồng hành, hỗ trợ sinh viên khác đạt danh hiệu cũng rất ý nghĩa. Có như vậy, phong trào mới thực hiện được sứ mệnh xây dựng môi trường phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân cho sinh viên.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra 32 ủy viên trong Ban chấp hành. Anh Lâm Văn Tân tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Cần Thơ.
Theo Thanh Niên