Anh Nguyễn Tấn Đạt tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh

(CTG) Trong hai ngày 11-12/4/2024, tại Cần Thơ, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham dự của 127 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.400 hội viên trong toàn huyện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ 

 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 27 anh, chị; hiệp thương 18 anh, chị chính thức và 02 anh, chị dự khuyết tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương anh Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Thạnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể sát với thực tiễn của từng đơn vị. Đánh giá thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội đã chỉ rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù hợp, còn hạn chế cần được khắc phục.

Với khẩu hiệu hành động "Tình nguyện, Khát vọng, Sáng tạo, Phát triển", nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm: 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển; Hỗ trợ ít nhất 03 mô hình khởi nghiệp cho thanh niên; Giới thiệu việc làm cho 6.000 thanh niên, trong đó ít nhất 2.000 thanh niên có việc làm ổn định; Phát triển mới 7.000 hội viên; phát triển 01 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Phối hợp Quỹ Hy vọng và các xã, thị trấn xây dựng mới 05 Cầu Hy vọng trên địa bàn huyện…

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 huyện Vĩnh Thạnh:

 

 

 

 

 

Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh