Anh Thiệu Minh Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2022-2027

(CTG) Ngày 15/9, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Thiệu Minh Quỳnh được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn, với 100% phiếu bầu đồng ý.

 

Trong phiên làm việc thứ hai, ngày 15/9, Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp thảo luận các diễn đàn tại phiên làm việc thứ nhất; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng trong phiên làm việc thứ hai, BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVII tuyên bố hết nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 32 anh, chị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 10 anh chị.

Anh Thiệu Minh Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVII, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027, với 100% phiếu bầu đồng ý.

Chị Đinh Thị Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVII, tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027, cùng 100% phiếu bầu đồng ý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Thái Bình, gồm 5 anh, chị. Chị Đinh Thị Hoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Hội nghị cũng bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Thiệu Minh Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

250 đại biểu tham dự Đại hội Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Thiệu Minh Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Theo TP