Ba lĩnh vực đột phá, 12 chỉ tiêu, 8 đề án trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Trị

(CTG) Ngày 16/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên trọng thể và bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Đại hội xác định 3 lĩnh vực đột phá, 12 nhóm chỉ tiêu và 8 đề án trọng tâm sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ mới.

 

Ba lĩnh vực đột phá nhiệm kỳ

1. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác cán bộ Đoàn.

2. Phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Ba lĩnh vực đột phá, 12 chỉ tiêu, 8 đề án trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Trị ảnh 1

Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, ra mắt Đại hội.

Mười hai nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

1. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2. 600.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.

3. 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

4. Có ít nhất 3.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ, triển khai, hiện thực hóa.

5. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; 100% Đoàn Trường, Liên đội thành lập Câu lạc bộ hướng nghiệp và khởi nghiệp. Phối hợp giới thiệu việc làm mới cho trên 22.500 thanh niên.

6. Vận động xây dựng 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 25.000 lượt người; vận động thanh niên tình nguyện hiến máu đạt 25.000 đơn vị máu.

7. Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 1.400.000 cây xanh.

8. Hỗ trợ vay vốn cho ít nhất 750 mô hình, dự án thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ ít nhất 25 dự án khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới của thanh niên.

9. Tối thiểu 200.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế.

10. 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 70%.

11. Giới thiệu trên 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu hàng năm 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh.

12. Đến năm 2027, thành lập 9/9 Hội đồng Trẻ em cấp huyện; 80% liên đội thành lập và duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Quyền Trẻ em; trao tặng 10.000 suất quà, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cơ sở Đoàn đỡ đầu thường xuyên ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Tám chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ

1. Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực số cho thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

2. Tiếp tục thực hiện Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025.

3. Đề án phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2030.

4. Biên soạn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2025.

5. Cuộc vận động “Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hoá, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị”.

6. Đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với các dự án động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

7. Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.

8. Chương trình tuổi trẻ Quảng Trị xung kích thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027.

Ba lĩnh vực đột phá, 12 chỉ tiêu, 8 đề án trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Trị ảnh 2

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu kêu gọi tuổi trẻ Quảng Trị nỗ lực, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đặt ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, kêu gọi đoàn viên, thanh niên Quảng Trị cùng nhau nỗ lực, sáng tạo, xung kích để thực hiện thành công các chỉ tiêu, khâu đột phá, đề án và nhiệm vụ mà Đại hội đã đặt ra; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của thanh niên Quảng Trị, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương "Đất lửa anh hùng", chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025 và thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Trị, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

“Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Trị, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đầy nhiệt huyết, có hoài bão và khát vọng vươn lên, có lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hoá, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình và công lý. Luôn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, luôn xung kích, tình nguyện và dẫn đầu trên mọi nhiệm vụ mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng trị ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Không ngừng đổi mới về mặt nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các phong trào, hành động; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, chị Trần Thị Thu nói.

Theo TP