Bắc Ninh: 93 dự án được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

(CTG) Sau 3 năm triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, từ hơn 350 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đã có 93 dự án được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với tổng mức giải ngân là 60 tỷ, giải quyết việc làm cho hơn 650 lao động.

Nguồn vốn vay khởi nghiệp hỗ trợ nhiều thanh niên mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và thành lập doanh nghiệp.

Trong đó có 12 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 61 dự án khởi nghiệp lập nghiệp và 20 dự án mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong số đó, lĩnh vực ngành thương mại dịch vụ có 19 dự án được hỗ trợ 12,5 tỷ đồng. Các dự án đa số là hộ kinh doanh cá thể đã hoạt động trong một thời gian với quy mô nhỏ lẻ và sau đó mở rộng sản xuất kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, vì vậy các dự án chủ yếu vẫn mang tính truyền thống gia đình. Lĩnh vực ngành sản xuất có 48 dự án được hỗ trợ 37,85 tỷ đồng (chiếm 57.3%) với mục đích đầu tư vào mở rộng nhà xưởng, mua máy, thiết bị bao gồm những công nghệ hiện đại hơn nhằm giảm thiểu thời gian và tăng chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và sử dụng làm vốn lưu động mua nguyên, vật liệu nên chưa thể hiện được tính khởi nghiệp của dự án. Lĩnh vực ngành nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi có 27 dự án được hỗ trợ 14,65 tỷ đồng (chiếm 22.5%) để đầu tư xây dựng nhà màng, hệ thống chăm bón tự động, cải tạo chuồng trại và mua giống chất lượng cao...

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong hoạt động giải ngân vốn vay ủy thác và vốn vay 120 ( vốn vay quỹ quốc gia về giải quyết việc làm) với tổng dư nợ vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách là 135 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn phối hợp các đơn vị trong tỉnh tổ chức được 30 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 4.500 lượt ĐVTN; 6 buổi tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.200 đoàn viên thanh niên; tập huấn kiến thức cho hơn 4.000 lượt ĐVTN về chương trình khởi nghiệp từ OCOP (chương trình mỗi xã, phường, thị trấn 1 sản phẩm), xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng năm...

Nguồn: BBN