Bị phạt thế nào nếu vi phạm luật phòng chống tác hại rượu bia từ ngày 15-11?

(CTG) Từ ngày 15-11-2020, lôi kéo người khác uống rượu bia bị phạt 500.000 - 1 triệu đồng, ép người khác uống rượu bia bị phạt 1-3 triệu đồng...

Nguồn: TTO