Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp

(CTG) - Tính đến ngày 31/7, 20/20 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương, trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương đã hoàn thành đại hội.

Đại hội Đoàn nhiệm kỳ này tại tỉnh Bình Dương với nhiều nét đổi mới, đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội, triển lãm ứng dụng công nghệ số, triển lãm 3D, ứng dụng công nghệ điểm danh đại biểu tham dự Đại hội, tuyên truyền các công trình, phần việc tiêu biểu, gương điển hình trong nhiệm kỳ, xây dựng bộ nhận diện truyền thông Đại hội.

Ngay từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã lựa chọn chỉ đạo 1 cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội điểm cấp Trung ương, 8 đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, 456/456 cơ sở Đoàn hoàn thành Đại hội cấp xã và tương đương đúng tiến độ.

Bình Dương có 2 đơn vị Đại hội điểm cấp huyện, 4 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Tại Đại hội cấp huyện đã bầu được 240 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sự thành công của đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới.

Một số hình ảnh Đại hội Đoàn của 20 đơn vị cấp huyện và tương đương tại Bình Dương:

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Tâm giữ chức Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 2

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà giữ chức Bí thư Thành Đoàn Thuận An

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 3

Anh Trần Thiện Lộc giữ chức Bí thư Thị đoàn Tân Uyên

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Phú Giáo

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 5

Chị Lâm Hoàng Thùy Trang giữ chức Bí thư Thành Đoàn Dĩ An

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 6

Anh Nguyễn Đình Huấn giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Dầu Tiếng

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 7

Anh Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Bàu Bàng

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 8

Anh Nguyễn Minh Tân giữ chức Bí thư Thị Đoàn Bến Cát

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 9

Anh Đỗ Ngọc Lợi giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 10

Đại hội Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 11

Anh Trần Hữu An giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 12

Anh Biện Tuấn Vũ giữ chức Bí thư Đoàn khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 13

Đại hội Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 14

Đại hội Đoàn trường Đại học Thủy Lợi

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 15

Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 16

Đại hội Đoàn trường Đại học Bình Dương

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 17

Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 18

Đại hội Đoàn Công ty Cao su Phước Hòa

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 19

Đại hội Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng

Bình Dương hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, có 4 bí thư được bầu trực tiếp ảnh 20

Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore

Theo TPO