Bình Phước: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở huyện Hớn Quản

(CTG) Từ ngày 02/02/2024 đến ngày 10/4/2024 Hội LHTN Việt Nam 13 xã, thị trấn của huyện Hớn Quản đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Minh Tâm được chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện.

Trong các ngày diễn ra Đại hội, 150 anh chị Uỷ viên Uỷ ban Hội các đơn vị đã được hiệp thương, tất cả 100% số xã lựa chọn hình thức hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch tại Đại hội. 100% nhân sự đảm đảm theo thành phần, cơ cấu đã đề ra.

Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 huyện Hớn Quản, các đại biểu đã tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể sát với thực tiễn của từng đơn vị. Đánh giá thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội đã chỉ rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù hợp, còn hạn chế cần được khắc phục.

Có thể nói Đại hội Hội LHTN Việt Nam là đợt sinh hoạt sâu rộng, là ngày hội lớn của thanh niên trong toàn huyện. Ngay sau khi chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản tập trung mọi nguồn lực, các hoạt động chào mừng, các chương trình nổi bật để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 huyện Hớn Quản:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện đoàn Hớn Quảng