Bình Thuận: Nhiều hoạt động được triển khai trong Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”

(CTG) gày 17/7/2021, tại Thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức các chuỗi hoạt động trong chiến chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021.

 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà đội hình TNTN Hoa Phượng Đỏ.

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” triển khai thực hiện rộng khắp đến 100% đoàn viên, học sinh và giáo viên trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch diễn ra từ tháng 6 - 8/2021 với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm hỏi, chăm sóc, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương; tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BTV Tỉnh Đoàn triển khai chuỗi hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ vừa giúp các em học sinh tham gia trải nghiệm, chia sẻ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn hiệu quả.

Tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch Covid - 19.

Chiến dịch sẽ là môi trường bổ ích cho đoàn viên, học sinh rèn luyện, trưởng thành; đồng thời tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tình hình dịch bệnh covid-19; ghi lại những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của các em học sinh.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận