Bình Thuận: Nhiều hoạt động tình nguyện 4 Cùng với đồng bào dân tộc thiểu số

(CTG) Ngày 12/8, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tổ chức giao quân hoạt động tình nguyện 4 cùng tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã La Dạ.

 

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn các em nhỏ ôn bài.

Hoạt động 4 Cùng “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học tập phong tục tập quán” là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Bình Thuận nhằm tạo sân chơi cho các bạn đoàn viên thanh niên yêu thích, đam mê các hoạt động tình nguyện. Các tình nguyện viên sẽ được bố trí ăn, ở tại các hộ gia đình đồng bào và các hộ gia đình khó khăn để giúp đỡ các gia đình thực hiện những công việc thường ngày trong cuộc sống như: hỗ trợ tham gia sản xuất, chăn nuôi, tổ chức dạy kèm văn hóa, phổ cập kiến thức cho trẻ em, tập huấn kỹ năng đoàn cho thanh niên địa phương... Bên cạnh đó, các tình nguyện viên sẽ tham gia phối hợp thực hiện những công trình, phần việc hữu ích mà địa phương đang cần.

Đội thanh niên tình nguyện 4 cùng năm nay gồm 17 thành viên với lực lượng nòng cốt là Đội Thanh niên tình nguyện Tỉnh đoàn, sẽ hoạt động tại xã La Dạ - huyện Hàm Thuận Bắc trong thời gian 3 ngày từ ngày 12-14/8/2020. Ngay sau lễ giao quân, các bạn tình nguyện viên đã được phân công về ở cùng các hộ dân và bắt đầu công việc phụ giúp các gia đình.

ĐVTN sinh hoạt, ăn ở cùng người dân.

Thông qua hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng mong muốn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên thanh niên và nhân dân đồng bào dân tộc kinh với đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn của tỉnh./.

Quỳnh Trân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận