Bình Thuận: Tuổi trẻ Bắc Bình tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 05/6, tại Hội trường Huyện ủy Bắc Bình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Bình tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Tham dự Đại hội, về phía Tỉnh Đoàn có anh Nguyễn Quốc Huy - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng đại diện huyện ủy Bắc Bình; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ và 149 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.900 đoàn viên trên địa bàn huyện tham dự đại hội.

 

 

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022 - 2027; kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đoàn huyện Bắc Bình khóa XII. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Bắc Bình tích cực ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Bình khoá XI đã đề ra. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, chung tay cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đặc biệt trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao với những cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn của huyện trong nhiệm kỳ mới cần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng cống hiến, vươn lên; có trách nhiệm với gia đình và xã hội, xung kích tình nguyện vì cộng đồng đòi hỏi chúng ta phải tập trung, kiên trì và đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

 

 

Anh Nguyễn Quốc Huy cũng đề nghị Bắc Bình triển khai hiệu quả các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ, chăm lo trong từng nhóm đối tượng thanh niên như đã xác định trong báo cáo chính trị tại Đại hội; Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong huyện có chất lượng, có nhiệt huyết, có uy tín, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh thanh niên....

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 đồng chí (Khuyết 02); Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Mai Hồng Đăng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ nhiệm UBKT khoá XII, nhiệm kỳ 2022-2027; ngoài ra Đại hội cũng bầu 14 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Sau 02 phiên làm việc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, đảm bảo đúng nguyên tắc, hướng dẫn, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận