Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo về vi phạm trong tuyển sinh vào lớp 10

(CTG) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, tuy nhiên có một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Ngày 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 715/BGDĐT-GDTrH về thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo văn bản hợp nhất Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

"Thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định tuyển sinh vào THCS, THPT" - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết - "Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, như: giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn theo đúng quy định tại văn bản hợp nhất số 715/BGDĐT-GDTrH. 

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

Trong năm 2024, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại một số địa phương.

Theo Nhân Dân