Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục

(CTG) Theo đó, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021.

 Các vị trí ứng tuyển gồm:

- Tuyển 01 chuyên gia hoàn thiện nội dung chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

- Tuyển 01 chuyên gia xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ online cho người học chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

- Tuyển 01 chuyên gia duy trì, quản trị, vận hành website chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

2. Đề nghị chuyên gia quan tâm gửi hồ sơ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 67A đường Trương Định, P. Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 16h00 ngày 28 tháng 5 năm 2021. Bản mềm gửi địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn

3. Hồ sơ gồm:


- Lý lịch khoa học; đề xuất nội dung và chi phí tài chính.

- Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo).


Hồ sơ nêu trên để trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến”.

4. Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Quang Luật, điện thoại: 0328.999.365.

CTG