Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ

CTG - Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2022 tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại Samsung Việt Nam đã góp phần lan tỏa tính nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động hiến máu cứu người.

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Ngày 14/2, Nguyễn Ngọc Mai - Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam (HHVN) năm 2022, top 5 HHVN 2022; Đinh Khánh Hoà - Top 10 HHVN năm 2022; Phan Phương Oanh - Người đẹp Biển HHVN năm 2022; Hoàng Hương Giang - Top 5 HHVN năm 2022, hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại Samsung Việt Nam (cơ sở Bắc Ninh), góp phần lan tỏa hành động đẹp hiến máu cứu người.

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Nguyễn Ngọc Mai - Người đẹp Nhân ái HHVN năm 2022

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Phan Phương Oanh - Người đẹp Biển HHVN năm 2022

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Hoàng Hương Giang - Top 5 HHVN năm 2022

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Đinh Khánh Hoà - Top 10 HHVN năm 2022

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 6
Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Sự tham gia của bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam tạo nên không khí sôi động cho chương trình Chủ nhật Đỏ.

 
Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam động viên cán bộ, người lao động Samsung Việt Nam tham gia hiến máu.

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Đại diện Samsung Việt Nam cho biết sẽ phát động hiến máu và triển khai tại bốn cơ sở, bao gồm: Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Display Việt Nam (SDV), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Tại Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023, Samsung Việt Nam dự kiến tiếp nhận 4.000 đơn vị máu. Riêng hoạt động Chủ nhật Đỏ tổ chức ngày 14/2, Samsung Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 1.000 đơn vị máu của tình nguyện viên là cán bộ và người lao động công ty.

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Đinh Khánh Hoà - Top 10 HHVN năm 2022 ký tên phát động Chủ nhật Đỏ ở Samsung Việt Nam

Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 12
Bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tại Chủ nhật Đỏ ảnh 13

Cán bộ, người lao động Samsung Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bốn người đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2022.

THEO TPO